Wetsvoorstel 'Wet maatregelen woningmarkt 2014 II' aangenomen door TK

Het wetsvoorstel 'Wet maatregelen woningmarkt 2014 II' (TK 33.819), de vervanger van het eerdere wetsvoorstel met nagenoeg dezelfde naam en dezelfde strekking (TK en EK 33.756), is op 5 december 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. Bij dit wetsvoorstel hebben geen stemmingen over amendementen en moties plaatsgevonden.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel, inclusief hoofdelijke stemming, is voorzien voor 17 december 2013.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015