Wetsvoorstel 'Wet pensioenaanvullingsregelingen' aangenomen door TK

Op 27 juni 2013 is het wetsvoorstel 'Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen' (Wet pensioenaanvullingsregelingen; TK 33.672) aangenomen door de Tweede Kamer. VVD en PvdA stemden voor. Het op het wetsvoorstel ingediende amendement is verworpen. Het bijbehorende stemmingsoverzicht is op 28 juni jl. op internet gepubliceerd.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015