Wetsvoorstel wijziging berekening ANW-uitkering

Partners die aan de eisen van de Algemene Nabestaandenwet (ANW) voldoen, komen bij overlijden van een van hen in aanmerking voor een ANW-uitkering. Deze bedraagt 70% van het nettominimumloon voor nabestaanden zonder minderjarige kinderen en 90% van het nettominimumloon voor nabestaanden met minderjarige kinderen. Op die uitkering is de zogenaamde inkomenstoets van toepassing. Dat wil zeggen dat de uitkeringsgerechtigde niet naast de ANW-uitkering, onbeperkt mag bijverdienen. In de berekening van de ANW-uitkering voor alleenstaanden met minderjarige kinderen is per abuis geen rekening gehouden met de Alleenstaande ouderkorting (€ 974). Hierdoor is de bruto ANW-uitkering in feite te hoog vastgesteld. Deze omissie wordt nu hersteld en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2013 voor nieuwe uitkeringen en vanaf 1 oktober 2013 voor lopende uitkeringen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015