Wetsvoorstel 'Wijzigingswet financiële markten 2014' ingediend bij TK

Op 14-5-2013 is het wetsvoorstel 'Wijzigingswet financiële markten 2014' (TK 33.632; WFM 2014) aangeboden aan de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel wordt onder meer voorgesteld het huidige depositogarantiestelsel (DGS) te beperken. Voorgesteld wordt het DGS te laten vervallen voor de SEW. Het saldo op de SEW moet dan worden verrekend met de eigenwoningschuld (EWS). Er volgt dan op basis van het wetsvoorstel geen uitkering op grond van het DGS, maar wel een lagere EWS. Als iemand een lening heeft en een SEW-tegoed en de betreffende bank gaat failliet dan bestaat er een verrekeningsbevoegdheid.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015