Wetsvoorstel 'Witteveenwet 2015' aangenomen door TK

Op 27 juni 2013 is het wetsvoorstel 'Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen' (Witteveenwet 2015; TK 33.610) aangenomen door de Tweede Kamer. VVD en PvdA stemden voor. De op het wetsvoorstel ingediende amendementen zijn ingetrokken dan wel verworpen. Het bijbehorende stemmingsoverzicht is op 28 juni jl. gepubliceerd op internet.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015