Wetsvoorstel 'Witteveenwet 2015' ingediend bij TK

Vandaag is het wetsvoorstel 'Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen' (Witteveenwet 2015) aangeboden aan de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet de pensioenhoogte inperken en in lijn brengen met de norm dat met 40 jaar iedereen redelijk in staat moet zijn om een pensioen bij elkaar te sparen van 70 procent van het gemiddeld verdiende loon. Hiervan uitgaande wordt het maximaal fiscaal gefaciliteerde opbouwpercentage met 0,4% verlaagd en vervalt de fiscale facilitering van pensioen boven een pensioengevend loon van € 100.000 per jaar. Dit heeft gevolgen voor zowel werknemerspensioenen (2e pijler) als lijfrenten (3e pijler).
Met het wetsvoorstel is een nadere uitwerking gegeven aan de voorstellen die op 29 oktober 2012 zijn gedaan in het Regeerakkoord VVD-PvdA. De met het wetsvoorstel ‘Witteveenwet 2015’ voorgestelde maatregelen zijn beoogd in te gaan in 2015.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015