Wetsvoorstellen aangenomen door EK

Op 18 december 2012 zijn diverse wetsvoorstellen met deelonderwerpen op het terrein van oudedagsvoorzieningen aangenomen door de Eerste Kamer. Het gaat om de wetsvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2013, Belastingplan 2013 en Wet herziening fiscale behandeling eigen woning. Tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2013 c.a. zijn in totaal 9 moties ingediend, waarvan er twee zijn aangenomen.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015