Wetsvoorstellen aanpassing Witteveenkader naar Eerste Kamer

Donderdag 27 juni jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wetsvoorstellen Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en de Wet pensioenaanvullingsregelingen. Het eerste wetsvoorstel heeft als doel de fiscale pensioenambitie meer in lijn te brengen met de trend van langer doorwerken en de hogere levensverwachting. Het tweede wetsvoorstel vloeit voort uit het sociaal akkoord en regelt de invoering van een nieuwe nettospaarfaciliteit, waardoor in totaal een pensioenopbouw van bruto 1,85%  kan worden gerealiseerd. Gelet op de tijd die een wetgevingstraject vraagt en de tijd die onder meer pensioenuitvoerders nodig hebben om veranderingen in het Witteveenkader door te voeren, heeft de staatssecretaris van Financiën de Eerste Kamer verzocht deze wetsvoorstellen met spoed te behandelen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015