Wetsvoorstellen voor pensioenhervorming aangehouden

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 8 oktober 2013 met staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedebatteerd over een tweetal wetsvoorstellen voor pensioenhervorming. Dit betrof de 'Witteveenwet 2015' (EK 33.610) en de 'Wet pensioenaanvullingsregelingen' (EK 33.672). Aan het einde van de eerste termijn aan de kant van de regering verzocht staatssecretaris van Financiën de Kamer om de behandeling van beide wetsvoorstellen aan te houden voor nader beraad binnen het kabinet. De Eerste Kamer besloot hierop de behandeling aan te houden.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015