Wettekst Belastingplan 2015 in Staatsblad gepubliceerd *

Op 29 december 2014 is de officiële wettekst van het 'Belastingplan 2015' in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2014, nr. 578).

 

De wet omvat o.m. de uitwerking van een reeds eerder aangekondigde maatregel m.b.t. de oudedagsvoorziening van zzp'ers, nl. het fiscaal mogelijk maken dat een box 1-lijfrente eerder kan worden opgenomen om te voorzien in inkomen bij arbeidsongeschiktheid zonder dat revisierente is verschuldigd. In Belastingplan 2015 is ook een versoepelde afkoopmogelijkheid opgenomen voor nettolijfrenten in box 3.

 

Vervolgens omvat Belastingplan 2015 een anti-misbruikbepaling voor oneigenlijke handelingen met nettolijfrenten in box 3. Met die maatregel is beoogd te voorkomen dat de fiscale faciliteit van de nettolijfrente ten onrechte wordt gebruikt als vrijstelling in box 3. Daarom wordt bij (gedeeltelijke) afkoop van de nettolijfrente, alsnog een bepaald bedrag in box 3 in aanmerking genomen. Dit bedrag is een forfaitaire benadering van het genoten box 3-voordeel, waarbij een tegenbewijsregeling geldt om te voorkomen dat deze forfaitaire benadering onevenredig ruw uitwerkt.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015