Wettekst 'Wijzigingswet financiële markten 2014' gepubliceerd in Staatsblad

De officiële wettekst van de 'Wijzigingswet financiële markten 2014' van 25 november 2013 is op 5 december 2013 in het Staatsblad geplaatst Stb. 2013, nr. 487).

De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015