Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Wft vrijstelling voor tussenpersonen als nevenactiviteit aangepast

Het Ministerie van Financiën heeft een correctie uitgevoerd in de vrijstellingsregeling voor nevenverzekeringstussenpersonen die met ingang van 1 januari 2021 in werking treedt. 

Per abuis was niet in wetgeving doorgevoerd dat deze tussenpersonen wel aan de betrouwbaarheidseis moet voldoen.

Insurance Distribution Directive (IDD)

Bij de invoering van de Europese richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) werden nieuwe regels ingevoerd voor bedrijven die verzekeringen verkopen als aanvulling op hun product of dienst. In IDD worden deze bedrijven nevenverzekeringstussenpersonen genoemd.

Bij de opname van deze regeling in de Nederlandse Wetgeving werd over het hoofd gezien dat deze nevenverzekeringstussenpersonen daardoor niet aan de eis van betrouwbaarheid leken te moeten voldoen. De bedoeling was dat ook zij wel aan die betrouwbaarheidseisen moeten voldoen. De wetgever heeft dit nu gerepareerd zodat met ingang van 1 januari 2021 nevenverzekeringstussenpersonen ook moeten voldoen aan de betrouwbaarheidseisen van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (zie externe links artikel 28 BGfo).

Nevenverzekeringstussenpersonen kunnen gebruik maken van de vrijstelling van delen van het Gedragstoezicht Wft als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • Bemiddelen in verzekeringen in aanvulling op een zaak of een dienst en:
    • De verzekering dekt het risico van beschadiging van de zaak of het niet kunnen gebruiken daarvan
    • De pro rata berekende premie is op jaarbasis niet meer dan € 600
    • Als de verzekering een aanvulling is op een dienst met een duur van drie maanden of korter dan is de premie per persoon niet meer dan € 200

Wat betreft de betrouwbaarheid komt daar nu de eis bij dat de financiële dienstverlener er zorg voor draagt dat de betrouwbaarheid van de werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder zijn verantwoordelijkheid rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten en van de feitelijk leidinggevenden die voor deze personen verantwoordelijk zijn, buiten twijfel staat.

Deze personen zijn betrouwbaar indien een verklaring omtrent het gedrag (VOG) als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens kan worden overlegd en geen sprake is van een failliet verklaring, tenzij rehabilitatie heeft plaatsgevonden.

Een persoonlijk faillissement is geen probleem als aangetoond kan worden dat het faillissement buiten de schuld van de persoon is ingetreden en er geen risico voor de bedrijfstak is.

De vrijgestelde nevenverzekeringstussenpersonen moeten naast de betrouwbaarheidseisen ook voldoen aan de artikelen 63a en 65b van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft voldoen. Dit betreft onder andere het verstrekken van een informatiedocument over de schadeverzekering en het vaststellen van de wensen en behoeften van de cliënt.

Overgangsregeling

Het Verbond van Verzekeraars heeft overlegd met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarbij is afgesproken dat de AFM de eerste tijd niet zal handhaven. De overgangsperiode is niet langer dan 1 jaar. In die periode moet worden geregeld dat de betrouwbaarheid van de nevenverzekeringstussenpersonen daadwerkelijk is gewaarborgd.

Informatie

  • Volmacht
  • EQF 5
  • Woensdag 20 januari 2021
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships