WGA- en ZW premies

Controleer de beschikking gedifferentieerde premies Werkhervattingskas 2014 van de Belastingdienst goed en maak zo nodig binnen 6 weken bezwaar. Vaak zitten er fouten in sectorindeling, grote of kleine werkgever, berekening premielonen afgelopen jaren en toegerekende uitkeringen. De Belastingdienst geeft op verzoek een specificatie van toegerekende uitkeringen 2012 waaruit kan blijken of ten onrechte uitkeringen aan (ex) werknemers zijn meegenomen.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015