WGA-hiaat bom onder Nederlands pensioenstelsel – vervolg

In een eerder artikel heb ik geschreven over het WGA-hiaat en de onmogelijkheid van pensioenfondsen om dat aan te bieden. Bij besluit van 15 juli 2008 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling zijn nadere regels gesteld ter zake van het arbeidsongeschiktheidspensioen (Staatsblad 2008 nummer 316). Kort gezegd komt het er op neer dat het pensioenfondsen wordt toegestaan WGA-hiaat verzekeringen aan te bieden.

Ondanks de bezwaren die er zijn zoals genoemd in mijn eerder artikel ziet de overheid geen enkel bezwaar. Om aan te sluiten bij de kop van mijn artikel; "de bom is gelegd".

De tijd zal leren of de overheid terecht geen bezwaar ziet. Het is niet aan mij daar verder over te oordelen. Uiteindelijk zal, indien de discussie gevoerd zal gaan worden, het Europese Hof van Justitie het laatste woord hebben.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Woensdag 27 augustus 2008