WIA aanbevelingen Stichting van de Arbeid

Het  kabinet gaat door middel van een Kamerbrief in op de WIA-aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid.

De Stichting van de Arbeid heeft tien aanbevelingen gedaan met als doel de arbeidsparticipatie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten te vergroten. Eén van gevolgen van die aanbevelingen zou bijvoorbeeld zijn om de minimale arbeidsongeschiktheid om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering te verlagen van 35%. Daarmee wordt direct ook opgelost dat de groep arbeidsongeschikten in 35-min-groep niet in aanmerking komt voor het volledige pakket aan re-integratiemaatregelen. De minister beloofd om te gaan kijken naar de budgettaire, arbeidsmarkt- en premie-effecten van een verlaging van de grens naar 25% of 15%. Het CPB wordt daarbij betrokken en een volgend kabinet kan dan op basis mede daarvan de WIA verder doorlichten.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Ziekte & Arbeidsongeschiktheid, Inkomen
  • Woensdag 17 maart 2021