Wijziging ANW per 1 juli 2013

Per 1 juli 2013 is de halfwezentoeslag in de Algemene Nabestaandenwet (ANW) vervallen. Nabestaanden die minderjarige kinderen verzorgen, komen in aanmerking voor een verhoging van de inkomensafhankelijke ANW-uitkering van 70% van het nettominimumloon. De nieuwe ANW-uitkering bedraagt dan 90% van het nettominimumloon. Voor nabestaanden die vanaf 1 april 2013 recht hebben gekregen op een halfwezen-uitkering vervalt die uitkering per 1 juli 2013. Voor degenen die vóór 1 april 2013 recht hadden op een halfwezen-uitkering wordt deze op 1 oktober 2013 beëindigd.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015