Wijziging art 27 WOR

Zoals vorig jaar al aangekondigd wordt de WOR op belangrijke punten gewijzigd.

Na een uitgebreide rapportage van de SER en een internetconsultatie (meer dan 100 reacties) worden de volgende veranderingen doorgevoerd:

  • Het instemmingsrecht wordt uitgebreid tot alle onderdelen die het uiteindelijke pensioenniveau kunnen raken;
  • Het instemmingsrecht geldt ook voor pensioenregelingen die door een Ondernemingspensioenfonds worden uitgevoerd.

Al langer was er commentaar op de reikwijdte van het instemmingsrecht met betrekking tot pensioenregelingen. Zo was er geen instemmingsrecht als de verzekeraar de winstdeling die werd gebruikt voor de indexaties van de pensioenen veranderde of de financieringsvorm werd gewijzigd, waardoor de pensioenreserve minder snel groeide.

Ook veranderingen van het pensioen als deze werd uitgevoerd door een ondernemingspensioenfonds waren niet instemmingsplichtig.

De staatssecretaris had al eerder aangegeven de aanbevelingen van de SER in 2014 over te gaan nemen.  In grote lijnen is ook de SER van mening dat als het pensioen van werknemers geraakt kan worden door een wijziging, deze verandering instemmingsplichtig is. Uiteraard, voor zover niet de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemersorganisaties in de SER de pensioenregeling bepalen (cao met verplichte pensioenregeling: dit is het terrein van de SER).

Vooral voor middelloonregelingen met een voorwaardelijke indexatie die wordt gefinancierd uit de overrente of uit de winstdeling is deze aanpassing van de WOR van groot belang.  Vanwege de lage rentestand willen pensioenuitvoerders de winstdeling of de overrente heel graag veranderen, waardoor er zo goed als geen indexaties van de pensioenen meer te verwachten zijn.

Het is een goede zaak  dat Ondernemingsraden niet langer zonder slag of stoot akkoord hoeven te gaan met dit soort veranderingen van de pensioenen. In Nederland geldt nog steeds: afspraak is afspraak en als de werkgever de pensioenen wil verlagen, moet er eerst overeenstemming worden bereikt met de medewerkers.

http://www.pensioen-or.nl/index.php?Menu=m.3&Level=0&Lang=NL

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 28 december 2015