Wijziging fiscale partnerbegrip per 1 januari 2011

Vanaf 1 januari 2011 bestaat er voor de inkomstenbelasting geen mogelijkheid meer om te kunnen kiezen voor het fiscaal partnerschap. Voortaan kan alleen op basis van objectieve maatstaven worden vastgesteld of al dan niet sprake is van een fiscaal partnerschap.
Als fiscale partners kunnen worden aangemerkt:
- echtgenoten en geregistreerde partners;
- ongehuwde meerderjarigen die op het zelfde adres wonen én

een door een notaris opgesteld samenlevingscontract hebben;
of
samen een kind hebben of een kind hebben dat door de andere partner is erkend;
of
gezamenlijk eigenaar zijn van een eigen woning;
of
als de partner is aangewezen als begunstigde voor een partnerpensioen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015