Wijziging fiscale ruimte lijfrenten i.v.m. wet VAP

Per 1 januari 2014 is de fiscale ruimte voor oudedagsvoorzieningen gewijzigd op grond van de wet VAP. Voor lijfrentepremieaftrek in de jaarruimte impliceert dit dat het percentage van 17% van de premiegrondslag wordt verlaagd naar 15,5% en de factor waarmee de jaarlijkse pensioenaangroei (factor A) moet worden vermenigvuldigd daalt van 7,5 naar 7,2. De formule voor de berekening van de jaarruimte wordt dan: 15,5% x PG – F – 7,2 A, waarbij:

PG = premiegrondslag

F = dotatie oudedagsreserve

A = jaarlijkse pensioenaangroei

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015