Wijziging fiscale ruimte lijfrenten i.v.m. wet VAP vanaf 2015

De Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximum pensioengevend loon heeft ook gevolgen voor de lijfrentepremieaftrek in de derde pijler. Vanaf 2015 wordt de pensioenopbouw in de tweede pijler verder verlaagd. Bovendien wordt een maximaal pensioengevend loon van € 100.000 ingevoerd. Dit bedrag geldt ook als maximumbedrag voor de lijfrentepremieaftrek in de jaarruimte. Op dit bedrag moet ook nog de franchise in mindering worden gebracht. Degenen met een inkomen boven € 100.000 kunnen alleen in de vorm van een netto lijfrente nog een aanvullende oudedagsvoorziening opbouwen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015