Wijziging Model 2 UPO inzake kapitaalovereenkomst

Enkele passages in Uniform Pensioenoverzicht (UPO)-model 2 betreffende de kapitaalovereenkomst voor actieve deelnemers zijn aangepast.Naar aanleiding van de wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd (VAP) zijn pensioenregelingen op kapitaalbasis ontstaan waarbij de toekomstige opbouw naar pensioenleeftijd 67 is gegaan, terwijl de opgebouwde aanspraken op 65 zijn blijven staan. Dit kan nu ook in model 2 van het UPO
worden verwerkt. 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015