Wijziging opname mogelijkheden levensloop

Werknemers die op 31 december 2011 een levensloopregeling hadden met een waarde hoger dan € 3 000,- kunnen blijven opbouwen in de levensloopregeling. Zij bouwen alleen geen levensloopverlofkorting meer op. Met ingang van 2013 is het mogelijk om het levensloop tegoed bestedingsvrij op te nemen. Dat wil zeggen, je mag het saldo gebruiken voor wat je maar wilt. Daarnaast wordt het saldo bij opname in 2013 gunstig belast.

Slechts 80% van de waarde van het op 31-12-2011 opgebouwde tegoed wordt in de heffing betrokken. Het meerdere wordt volledig belast.

Stel het saldo op 31-12-2011 is € 30.000,-

Door rente groeit dit aan tot € 30.600,-

Dan wordt belast een bedrag van 80% * € 30.000,- en 100% * € 600,- is € 24.600,-.

Daarnaast wordt rekening gehouden met de opgebouwde levensloopverlofkortingen.

Het overgangsrecht voor levensloopregelingen komt te vervallen per 1 januari 2022. Het nog niet opgenomen saldo zal op 31-12-2021 worden belast.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 26 november 2012