Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Wijzigingen door Brexit en verdrag Marokko

Per 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk (VK) een land buiten de EU. De Europese regelgeving voor zorg in het VK is dan niet meer van toepassing. Per 1 januari 2021 is ook het sociale zekerheidsverdrag met Marokko gewijzigd. Nederlandse verzekerden die tijdelijk in Marokko verblijven hebben vanaf dat moment géén aanspraak meer op zorg op grond van het verdrag.

Het VK, bestaande uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland, is vanaf 1 januari 2021 geen EU-land meer. Dit wordt de Brexit genoemd, een samentrekking van ‘British’ en ‘exit’. Daardoor komen alle Europese afspraken over grensoverschrijdende zorg voor het VK te vervallen als er voor 1 januari geen nieuwe afspraken worden gemaakt.

Met Marokko had Nederland verdragsafspraken over zorg. Deze afspraken komen voor een groot deel te vervallen per 1 januari 2021.

De wijzigingen in het verdrag met Marokko zijn definitief. In het geval van Brexit is het nog mogelijk dat er nieuwe afspraken worden gemaakt waardoor de situatie in de praktijk anders zal blijken te zijn dan hier beschreven.

Gevolgen Brexit voor verzekerden

Nog niet alle nieuwe regels zijn duidelijk. Wat we al wel weten is dat er niets verandert voor verdragsgerechtigden die in het VK wonen en voor hun medische zorg een verdragsbijdrage aan het CAK betalen, zolang hun eigen omstandigheden niet wijzigen. Dus een Nederlandse gepensioneerde in Engeland behoudt zijn woonlandpakket. De verdragsgerechtigde en eventuele meeverzekerde gezinsleden blijven recht houden op medische zorg in het VK en Nederland en kunnen een European Health Insurance Card (EHIC) krijgen van het CAK voor medisch noodzakelijke zorg in de EU.

Verzekerden die na 31 december 2020 voor het eerst naar het VK verhuizen, kunnen zich niet meer aanmelden als verdragsgerechtigde bij het CAK.

Als er geen verdragsafspraken meer zijn, dan is het ook niet meer mogelijk voor mensen uit het VK om in Nederland een nieuw woonlandpakket te krijgen ten laste van het VK. Ook is het in het VK dan niet meer mogelijk om een EHIC te krijgen.

Vanaf 1 januari 2021 is de EHIC niet meer geldig tijdens kort verblijf of vakantie in het VK. Zorgkosten afhandelen via het stelsel en de vergoedingen van het VK is voor inwoners van de EU dan niet langer mogelijk, tenzij de EU en het VK hierover nog nieuwe afspraken maken. Nederlandse verzekerden kunnen gebruik maken van de buitenlanddekking van de basisverzekering – 100% van het Nederlandse tarief – eventueel aangevuld met een vergoeding uit een aanvullende verzekering of reisverzekering.

Wijziging van het verdrag sociale zekerheid tussen Nederland en Marokko

Nederland heeft met Marokko een tweezijdig (ofwel ‘bilateraal’) verdrag over zorg en sociale zekerheid. Om niet te veel regels te maken die losstaan van elkaar, lijken Nederlandse bilaterale verdragen zo veel mogelijk op de afspraken die binnen de EU zijn gemaakt. Zo worden bijvoorbeeld dezelfde formuliernummers gebruikt. Het EU-formulier voor medisch noodzakelijke zorg bij tijdelijk verblijf ten laste van een ander land heette vroeger E-111. Het E-111 formulier is binnen de EU vervangen door de EHIC. Nederlandse bilaterale verdragen gebruiken nog steeds een 111-formulier.

Vanaf 1 januari 2021 geven zorgverzekeraars voor Marokko geen 111-formulieren meer af. Dat betekent dat verzekerden bij tijdelijk verblijf in Marokko geen aanspraak meer kunnen maken op zorg volgens het stelsel van Marokko ten laste van Nederland. Nederlandse verzekerden kunnen gebruik maken van de buitenlanddekking van de basisverzekering – 100% van het Nederlandse tarief – eventueel aangevuld met een vergoeding uit een aanvullende verzekering of reisverzekering.

Het afschaffen van het 111-formulier in het verdrag tussen Nederland en Marokko is een gevolg van moeizame onderhandelingen tussen Nederland en Marokko in 2015 en daarvoor over het afstemmen van uitkeringen en vergoedingen op het kostenniveau van het land waar de belanghebbende woont. Destijds is een overgangstermijn afgesproken voor het beëindigen van verdragsvergoedingen bij tijdelijk verblijf. Deze overgangstermijn eindigt op 1 januari 2021.

Naast 111-formulieren geven zorgverzekeraars vanaf 1 januari 2021 ook geen andere verdragsformulieren meer af voor Marokko.  Zo worden er bijvoorbeeld ook geen 112-formulieren meer verstrekt voor geplande zorg in Marokko ten laste van Nederland.

Er zijn geen veranderingen in het gebruik van verdragsformulieren in het kader van andere verdragen met andere landen. Alleen de afspraken met Marokko veranderen.

Informatie

  • Zorg
  • EQF 5
  • Donderdag 17 december 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships