Wijzigingen in Poortwachtertoets

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dient een wetsvoorstel aan om voortaan het advies van een bedrijfsarts leidend te maken voor de beoordeling van de re-integratie-inspanningen van de werkgever door het UWV.

De toetsing van de verplichte re-integratie-inspanningen door een werkgever bij ziekte van een werknemer geeft veel voer voor procedures en discussies. De inspanningen van de werkgever worden door het UWV getoetst en als die onvoldoende is dan krijgt de werkgever een loonsanctie. De verplichtingen worden ook als zwaar ervaren voor met name kleine werkgevers.

Er wordt om deze reden ook minder snel een contract voor onbepaalde tijd aangeboden aan werknemers. 

De discussies worden vaak veroorzaakt door een verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts van het UWV over de belastbaarheid van een werknemer.

In een wetsvoorstel dat per 1 september 2021 zou moeten ingaan, is nu bepaald dat het medisch advies van de bedrijfsarts voor de belastbaarheid van de werknemer voortaan leidend gaat zijn. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, hangt een eventueel afwijkend oordeel van de verzekeringsarts hierover dan niet meer als zwaard van Damocles boven het hoofd van de werkgever.

Informatie

  • Inkomen
  • Maandag 5 oktober 2020