Wijzigingen pakket Belastingplan 2013 c.a.

Op 20 november 2012 zijn onder meer de wetsvoorstellen Belastingplan 2013, Overige fiscale maatregelen 2013 en Wet herziening fiscale behandeling eigen woning aangenomen door de Tweede Kamer. Ten opzichte van de oorspronkelijke teksten van de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2013 hebben diverse wijzigingen plaatsgevonden. Op 23 november 2012 is door het ministerie van Financiën een chronologisch én zeer praktisch overzicht van de belangrijkste wijzigingen gepubliceerd (kenmerk AFP/2012/810).

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015