Wijzigingen UWV voor eigenrisicodragers WGA

Per 1 januari 2015 worden een aantal veranderingen voor de werkgever eigenrisicodrager WGA ingevoerd. Een belangrijke verandering is dat de werkgever minder beslissingen over terugbetalen van het UWV ontvangt. Elke maand betaalt het UWV voor de werkgever de WGA-uitkering(en) van (ex-)werknemer(s). T/m 2014 verstrekt het UWV maandelijks één of meer beslissingen. Vanaf 1 januari 2015 ontvangt de werkgever één beslissing over terugbetalen per maand. Hierop staat het bedrag dat het UWV in die maand heeft betaald. Als een uitkering met terugwerkende kracht is gewijzigd, staat het te verrekenen bedrag ook op diezelfde beslissing. UWV vermeldt de periode waarover de wijziging gaat. Vanaf 1 januari 2015 moet bij betalingen altijd het betalingskenmerk worden vermeld.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015