Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Wijzigingsbesluit KEW gepubliceerd: KEW-uitkeringsvrijstelling bij aflossing op gewezen eigenwoningschuld

Dit bericht betreft een samenvatting van een recent gepubliceerde goedkeuring voor een KEW.

Op 10 december 2020 is het wijzigingsbesluit KEW, SEW, BEW en vóór 2001 gesloten kapitaalverzekeringen in box 3 van 7 december 2020, nr. 2019-74967 (Stcrt. 2020, 62990), in de Staatscourant gepubliceerd.

De in artikel I, onderdeel B, van het besluit opgenomen wijziging betreft de toevoeging van een nieuwe paragraaf (4.8) aan het verzamelbesluit. Hierin is een goedkeuring opgenomen, waardoor de KEW-uitkeringsvrijstelling van toepassing is als met de KEW-uitkering een voormalige eigenwoningschuld wordt afgelost die door het verstrijken van de maximale periode van renteaftrek naar box 3 is verhuisd.

De wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Dit is de datum waarop het eigenwoningregime en het KEW-regime zijn gewijzigd.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Verhuizen & Emigreren, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Basis, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Estate Planning, Fiscaal: Wet IB
  • Zaterdag 12 december 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships