Wijzigingsbesluit Lijfrenten en periodieke uitkeringen gepubliceerd

Op 3 februari 2015 is het wijzigingsbesluit met betrekking tot het besluit 'Lijfrenten en periodieke uitkeringen' in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 3068).

De wijziging betreft het opnemen van het besluit van 3 februari 2014, BLKB2014/195M (SEPA-besluit), in het besluit BLKB2012/283M .

Tegelijkertijd wordt de reikwijdte van de goedkeuring in SEPA-besluit BLKB2014/195M uitgebreid naar de vertraagde uitvoering van automatische premie-incasso's in de tweede helft van december 2014

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015