Winst bij verkoop pand is geen resultaat uit overige werkzaamheden

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 3 november 2020 (publicatie: 13 november 2020) uitspraak gedaan of een behaalde winst op de verkoop van een pand kwalificeert als resultaat uit overige werkzaamheden, omdat er sprake is van voorkennis of daarmee vergelijkbare bijzondere vormen van kennis.

Belanghebbende heeft in 2009 een pand gekocht voor € 47.500 uit de nalatenschap van D, waarmee hij bevriend was. Belanghebbende wist van de financiële problemen van D. In 2011 heeft belanghebbende het pand weer verkocht voor € 102.000.

In geschil is of het door belanghebbende behaalde transactieresultaat kwalificeert als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Volgens de inspecteur moet het resultaat worden belast in box 1 aangezien belanghebbende het pand heeft aangekocht met het oog op het bij verkoop te behalen voordeel en het belanghebbende bij de aankoop al duidelijk was dat hierbij een (aanzienlijk) voordeel zou kunnen worden behaald.

Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt dat het behaalde transactieresultaat tot ROW leidt wanneer bijzondere kennis er in belangrijke mate toe heeft bijgedragen dat belanghebbende voordeel heeft kunnen behalen. De inspecteur moet dit aannemelijk maken.

Het hof oordeelt dat de inspecteur niet heeft aangetoond dat er voorkennis of daarmee vergelijkbare bijzondere vormen van kennis is. De vertrouwelijke cliëntgegevens, die volgens de inspecteur bij belanghebbende zijn ingefluisterd - bestaande uit de financiële problemen van D en de daaruit mogelijk voortvloeiende wil om het pand tegen een lagere prijs te koop aan te bieden - zijn op zichzelf onvoldoende. 

Het gelijk is dan ook aan belanghebbende.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Woensdag 18 november 2020