WW-fondsen aanwenden om ontslagen te voorkomen

Directeur arbeidsvoorwaardenbeleid Van der Steen van werkgeversvereniging AWVN, een van de grootste werknemersverenigingen van Nederland met 850 individuele ondernemingen en 70 aangesloten bedrijfstakken met 1 miljoen werknemers in dienst, pleit voor de aanwending van de WW-fondsen om werknemers langer in dienst te houden, onder de voorwaarde dat de werknemers verder uitgebreid geschoold worden. Dat is een betere oplossing voor de dreigende ontslaggolf ten gevolge van de kredietcrisis, dan het verstrekken van een WW-uitkering bij direct ontslag. Naar verwachting zullen deze werknemers op termijn weer nodig zijn en treedt door die maatregel minder kapitaalvernietiging op, dan wanneer de werknemers zouden afvloeien via de WW.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015