Zeevarende premieplichtig in land vestiging werkgever

De man woonde in Nederland en werkte aan boord van een onder Panamese vlag varende pijpenlegger. Vanaf juni 2004 verrichtte hij werkzaamheden in loondienst van een in Zwitserland gevestigde werkgever. De man was het niet eens met de premieplicht over de periode dat hij op het Nederlands deel van het continentaal plat werkte. Hof van Justitie, 19/03/2015, C-266/13 besliste dat de man binnen de werkingssfeer van EU Verordening 1408/71 viel (daarmee wordt Zwitserland gelijkgesteld) en dat een onderdaan die buiten het grondgebied van de EU (mede het continentaal plat) arbeid in loondienst verricht aan boord van een schip van een derde staat, in dienst van een in Zwitserland gevestigde werkgever, is onderworpen aan de wetgeving van Zwitserland. Dit zou leiden tot geen verzekering, daarom was de man verzekerd in zijn woonstaat Nederland.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Woensdag 6 mei 2015