Zekerheidsstelling voor afstorten pensioen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er zekerheden gegeven moeten worden voor de voorwaardelijke aanspraak op afstorting van een pensioen in eigen beheer na echtscheiding.

Een pensioen-BV is niet in staat tot afstorting bij een externe verzekeraar van het kapitaal dat nodig is voor de pensioenaanspraken van de ex-partner. Dat kapitaal kan wel beschikbaar komen uit de helft van de verkoop van de voormalige echtelijke woning, maar tot het zover is zal de hoogte van de pensioenaanspraak die aan de ex-partner toekomt steeds wijzigen. In een procedure voor Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt de rechter dat de vereveningsplichtige voor die vordering zekerheid stellen met hypotheek- en pandrechten op de woning en vorderingen.

Informatie

  • Pensioen, Uit elkaar gaan, Echtscheiding
  • Maandag 20 april 2020