Zelfstandigen zonder personeel moeten zelf regelingen treffen

Zelfstandigen zonder personeel, kortweg Zzp'ers genaamd, zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkomensvoorziening bij ziekte. arbeidsongeschiktheid ouderdom of overlijden. Zij moeten zichzelf tegen deze risico's verzekeren. Het kabinet ziet geen reden verplichte verzekeringen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid voor Zzp'ers in te voeren.
Uit onderzoek is gebleken dat 95% van de Zzp-ers vrijwillig en bewust kiest voor deze vorm van ondernemerschap en dat de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het verzekeren van bovengenoemde risico's als zeer positief wordt ervaren.  

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015