Zorgen over hoge WGA-premie

Als werkgever betaalt u op grond van de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) een gedifferentieerde WGA-premie aan het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voor het geval uw werknemers gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Zij ontvangen dan een WGA-uitkering van het UWV.
U kunt als werkgever echter ook zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. 'Eigen risico dragen' noemt men dat. In dat geval bent u geen gedifferentieerde premie verschuldigd. De wettelijke WGA-premie zal in 2010 meer dan verdubbelen, zo heeft het UWV bekend gemaakt. Overstappen naar een verzekeraar kan dan lucratief zijn. Probleem is echter dat er te weinig tijd is deze afweging te maken. Overstappen kan op 1 januari en 1 juli van elk jaar, mits u dat minstens drie maanden van te voren kenbaar heeft gemaakt. Dat was dus 1 oktober jl. De nieuwe tarieven van het UWV waren echter pas medio september bekend. Minister Donner van SZW heeft daarom de termijn uitgebreid tot 1 november 2009. Indien u nu een aanvraag om over te stappen indient, moet u er wel rekening mee houden dat die pas later wordt behandeld. Tot die tijd gaat de belastingdienst ervan uit dat u nog via het UWV verzekerd bent.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015