Zorgplicht na overschrijding kredietlimiet

Rechtbank Noord-Holland oordeelt over de zorgplicht van een kredietverlener.

Een familiebedrijf in groenten en fruit sluit met een bank een kredietovereenkomst af met bijbehorende voorwaarden. De kredietlimiet wordt overschreden en de bank wil dat de klant dit aanzuivert. Er volgt onder andere een gedwongen verkoop van een bedrijfspand. Als volledige aanzuivering achterwege blijft volgt een rechtbankprocedure waarin de bank verweten wordt diens zorgplicht te hebben geschonden bijvoorbeeld door een verkoop van het bedrijfspand tegen een te lage prijs en een belastingclaim over de, zij het te lage, bij de verkoop gerealiseerde meerwaarde.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat van schending van de zorgplicht niet blijkt. De bank heeft gezocht in eerste instantie naar acceptabele en mogelijke oplossingen. Dat hier uiteindelijk een grens aan is gesteld door tot verkoop van het bedrijfspand over te gaan levert geen zorgplichtschending op. De bank heeft verder uitvoering met kredietnemer gecommuniceerd zodat er ook voldoende gewaarschuwd is en naar alternatieven gezocht.

Informatie

  • Financieren
  • Dinsdag 5 januari 2021