Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Zorgprestatiemodel voor ggz en forensische zorg

Vanaf 2022 is het Zorgprestatiemodel de nieuwe manier van het bekostigen van geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg. Voor verzekerden betekent dit dat facturen er anders uit gaan zien. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het te betalen eigen risico.

In de basis-ggz is de bekostiging op dit moment gekoppeld aan ‘patiëntprofielen’. Gespecialiseerde ggz wordt betaald via ‘diagnose-behandelcombinaties’ (dbc’s). Als iemand lang wordt opgenomen, gelden zorgzwaartepakketten (zzp’s). En voor forensische zorg zijn er diagnose-behandel-beveiligingscombinaties (dbbc’s). Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het streven is een uniforme bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s.

Zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg of forensische zorg. Een prestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een consult of een overnachting in een kliniek. Als het goed is, dan merkt de verzekerde dat nota’s in 2022 duidelijker zijn. Een verzekerde kan bijvoorbeeld precies zien op welke datum en met wie hij een consult heeft gehad, en hoelang dat duurde.

Forensische zorg

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg die onderdeel is van een straf of maatregel. Mensen die in aanraking komen met politie en justitie kunnen een psychiatrische of psychische stoornis hebben. Voor de veiligheid van de samenleving is het van belang dat zij een passende behandeling ontvangen. Forensische zorg wordt gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en staat los van de zorgverzekering.

Zorgprestatiemodel en eigen risico

Met de invoering van het zorgprestatiemodel gaat het eigen risico in de ggz in rekening worden gebracht op dezelfde manier als andere zorgsoorten die niet met dbc’s werken. Dat betekent dat er mogelijk twee keer achter elkaar eigen risico verschuldigd is als bijvoorbeeld een behandeling plaatsvindt in december en een vervolgbehandeling in januari daarop.  Op dit moment is dat met dbc’s niet het geval. Die worden in rekening gebracht op de zorgverzekering die actief is op het moment dat de dbc wordt geopend en kunnen over een jaargrens lopen, waardoor er in het nieuwe jaar niet opnieuw eigen risico is verschuldigd.

Als een behandeling die in 2021 is gestart in 2022 doorgaat onder het zorgprestatiemodel, betaalt de verzekerde mogelijk twee keer eigen risico. Een keer voor de dbc of prestatie basis-ggz die in 2021 is gestart en afgesloten, en een keer voor de zorg in 2022.

Privacyverklaring ggz

De privacyverklaring ggz blijft bestaan. Als de zorgaanbieder een getekende privacyverklaring in het dossier heeft, dan hoeven op de factuur geen DSM-hoofdgroep en zorgvraagtype te worden vermeld.

DSM staat voor ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ en is een classificatiesysteem voor psychische aandoeningen.

Wat volgt er nog?

De samenwerkende partijen van het zorgprestatiemodel gaan nu verder met het opstellen van veldafspraken. Die gaan onder meer over verwijsregels, zorgvraagtypering, verantwoording, controle en gepast gebruik. De veldafspraken moeten in juli 2021 klaar zijn. Per 1 januari 2022 gaat het zorgprestatiemodel in.

Informatie

  • Zorg
  • EQF 2
  • Maandag 31 mei 2021
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships