Zorgverlof werknemer voor vrienden/bekenden

De werknemer heeft recht op zorgverlof (alle soorten zorg). Langdurend zorgverlof gold alleen voor een levensbedreigende ziekte. Kraamverlof voor vaders wordt van 2 naar 5 dagen uitgebreid. De 3 extra dagen zijn onbetaald verlof. De werkgever mag dit verlof niet weigeren. In een wetsvoorstel wordt geregeld dat er extra maatregelen om opnemen van verlof te vergemakkelijken. Verder krijgen ouders van een couveuse kinderen meer recht op verlof nadat het kind uit het ziekenhuis is gekomen. Langdurend zorgverlof is 6 weken onbetaald; kortdurend is 2 weken met een vergoeding van 70% van het loon. Het kabinet zal voorbeelden geven in 2014 hoe de zorg te verspreiden en verder voorlichting geven over verlofregelingen.

 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015