ZW-pilot vangnetters

In een aantal sectoren wordt gestart met ZW-pilots om ziekteverzuim en instroom WIA terug te dringen (tijdelijk besluit experimenten ZW, 01.09.2014, Stb 2014, 319). Arbo- en re-integratietaken van vangnetters gaan van UWV naar de werkgever. Eigenrisicodragers doen niet mee. Deelnemende werkgevers zullen pilot vangnetters op dezelfde wijze behandelen als zieke werknemers met een vast dienstverband. De vangnetter behoudt recht op ziekengeld van het UWV. De pilot vangnetters gaan voor re-integratie en arbo niet terug naar het UWV. De sector blijft hiervoor verantwoordelijk. In de pilots heeft de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting. Aan hem kan geen loon- en verhaalsanctie (verhaal van UWV van betaald ziekengeld bij onvoldoende re-integratie inspanningen door de werkgever) worden opgelegd. Bij de aanvraag WIA uitkering moet de werkgever een re-integratieverslag opstellen. Bij geschil kan een deskundigenoordeel worden gevraagd aan het UWV.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015