Zzp?ers in de zorg moeten zich voor 1 juli 2014 aanmelden voor de pilot

De Belastingdienst heeft in een nieuwsbericht aangekondigd dat zzp’ers in de zorg zich voor 1 juli 2014 moeten aanmelden om deel te nemen in de Zorgpilot. De Belastingdienst heeft zorgverleners een brief gestuurd over de VAR en de  Zorgpilot. Deze reactie is ingegeven door de beslissing van VWS om 1.200 zorgverleners de mogelijkheid te geven om aan de slag te gaan als zzp’er in de zorg. Het gaat om 1.200 personen van wie de VAR WUO eind 2013 is herzien in een VAR loon. Door deel te nemen aan de pilot kunnen zorgverleners alsnog in aanmerking komen voor een VAR WUO. Dat betekent dat zij dan niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen en de opdrachtgever geen werknemerspremies hoeft in te houden.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015