Zzp’ers willen geen verplichte AOV en komen met alternatief

Op 21 november 2019 staat een bijeenkomst gepland over het tot stand brengen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers, zoals in het pensioenakkoord is afgesproken. De bijeenkomst wordt, in opdracht van minister Koolmees van SZW, georganiseerd door de Stichting van de Arbeid, het landelijk overlegorgaan van de sociale partners.

De Stichting ZZP Nederland en het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) zullen via de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland bij dit overleg ook aanwezig zijn.

 

Beide ZZP-organisaties zijn echter helemaal niet gecharmeerd van een verplichte AOV met een zo hoog mogelijke premie, zoals sociale partners voorstaan. Zzp’ers willen niet gedwongen worden in een verzekering die veel te duur is en die voor zware beroepen vaak eindigt bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd, terwijl pensionering nog zeker een aantal jaren op zich laat wachten.

 

Zzp’ers hebben veel meer fiducie in een Basisverzekering voor alle werkenden, werknemer of zzp’er. Hierdoor kan de premie relatief laag zijn. Bovenop die Basisverzekering kunnen dan aanvullende regelingen worden afgesproken en kan de zzp’er zelfstandig beslissen of hij hiervan gebruik wil maken

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Ziekte & Arbeidsongeschiktheid, Algemeen, Pensioen Varia
  • Woensdag 6 november 2019