Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

12 moties pensioenakkoord aangenomen

Op 19 juni jl. vond in de Tweede Kamer een debat over het principeakkoord pensioenen plaats.

Tijdens dit debat werden welgeteld 27 moties ingediend.

Tijdens de plenaire vergadering op 25 juni 2019 werden 12 moties aangenomen, 14 moties verworden en werd 1 motie aangehouden.

 

Het voert te ver om alle 27 moties te bespreken. Hiervoor zij verwezen naar de bijlage.

Onderstaand overzicht toont de aangenomen moties en geeft een indicatie van het onderwerp.

 

Motie 32043-458 over de uitwerking van de regeling voor zware beroepen.

Motie 32043-459 over aandacht voor de zorgen van zelfstandigen voor AOV.

Motie 32043-460 over voortgang en keuzes van de stuurgroep pensioencontracten.

Motie 32043-461 over voorstel voor de wachttijd in de uitzendsector.

Motie 32043-462 alles doen om de verplichtstelling niet in gevaar te laten komen.

Motie 32043-463 over kwalitatieve analyse pensioencontracten door het Sociaal Cultureel Planbureau.

Motie 32043-466 over concrete doelen in het plan van de Stichting van de Arbeid om meer mensen pensioen te laten opbouwen.

Motie 32043-468 monitoren van de effecten van maatregelen die de overgang van werk naar pensioen verzachten.

Motie 32043-469 over onafhankelijk extern onderzoek naar de uitvoeringskosten.

Motie 32043-470 uitzondering voor gemoedsbezwaarden ook toepassen voor zzp'ers.

Motie 32043-473 over daadwerkelijk vergroten duurzame inzetbaarheid.

Motie 32043-474 jongerenorganisaties betrekken bij het pensioenvraagstuk.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships