3 maanden uitstel

Er komen 3 maanden uitstel voor het voldoen een de eisen voor WW premiedifferentiatie.
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) treedt op 1 januari 2020 in werking. Hieruit volgt ...