Bewind en mentorschap

Bewind en mentorschap

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de echtgenoot van rechthebbende ten onrechte niet in de procedure tot het instellen van bewind en mentorschap is betrokken. [...]

Lees bericht