Heffingskortingen?

Heffingskortingen?

Een werkneemster van Europol heeft geen recht op het premiedeel heffingskortingen omdat zij niet verzekerd is krachtens de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving. [...]

Lees bericht