A1-verklaring bij werken in Frankrijk verplicht

Een werkgever is sinds 1 april 2017 verplicht om een geldige A1-verklaring te kunnen overleggen aan de Franse arbeidsinspectie als een werknemer in Frankrijk werkzaamheden verricht. Met de A1-verklaring kan de werkgever bewijzen dat in Nederland  sociale verzekeringspremies worden afgedragen. Volgens Europese sociale zekerheidswetgeving zijn inwoners van de Europese Unie slechts sociaal verzekerd in één lidstaat: hun werkland. Als werknemer(s) voor maximaal twee jaar gedetacheerd worden naar een ander lidstaat, dan blijft de sociale zekerheidswetgeving van lidstaat van waaruit zij worden uitgezonden van toepassing. Als de werkgever of werknemer geen A1-verklaring kan overleggen, dan wordt een boete van € 3.269 (2017) opgelegd. De A1-verklaring wordt in Nederland verstrekt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kan de werkgever of de werknemer bij controle aantonen dat een A1-verklaring is aangevraagd, dan moeten zij binnen twee maanden na de controle alsnog de verklaring overleggen.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel