Aanleveren gegevens aan Belastingdienst m.b.t. nettolijfrente in box 3

image_pdf

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de wetgeving rond de nettolijfrente in box 3 ingevoerd.

In artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (UBIB 2001) zijn regels gesteld die betrekking hebben op het verstrekken van diverse inlichtingen en gegevens door bepaalde administratieplichtigen aan de Belastingdienst.

Artikel 22 UBIB 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 aangevuld met nieuwe gegevensstromen die betrekking hebben op de nettolijfrenteregeling die per die datum van kracht wordt. Daartoe is per brief van 13 oktober 2014 het conceptbesluit tot wijziging van artikel 22 UBIB 2001 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel