Aanpassing AOW- en pensioenleeftijd kan snel plaatsvinden

image_pdf

Het wetsvoorstel tot verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd werd, nadat het kabinet demissionair was geworden, controversieel. Hierdoor werd het niet verder behandeld. In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Donner van SZW aangegeven dat als de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd toch in behandeling neemt, het met een strak tijdschema mogelijk moet zijn om al vanaf 1 januari 2011 in pensioenregelingen rekening te houden met de stijgende levensverwachting. Als het lukt om per 1 januari 2011 op hoofdlijnen helder te hebben hoe aanpak zal zijn, kan de in de loop van 2011 de aangrenzende wetgeving hierop worden aangepast.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel