Aanpassing besluit VUT, prepensioen en (nabestaanden)overbruggingspensioen

Op 24 december 2019 is in de Staatscourant een nieuwe versie van het Besluit VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen, nabestaandenoverbruggingspensioen en overbruggingslijfrenten (13 december 2019) verschenen.
Deze nieuwe versie van het besluit vervangt het besluit van 17 december 2013 in verband met de wijziging van de AOW-leeftijd in het kader van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd, ...