Aanpassing eigenwoningregeling

image_pdf

Iemand die zijn eigen woning verkoopt en een hogere verkoopopbrengst realiseert dan de hypothecaire schuld, heeft een eigenwoningreserve (overwaarde). Deze eigenwoningreserve moet volledig worden aangewend bij de aankoop van een nieuwe eigen woning, althans als de aankoop van deze nieuwe eigen woning binnen 5 jaar na verkoop van de oude eigen woning plaatsvindt. Er kan dan in plaats van de eigen woningreserve niet een hogere hypotheek worden gesloten. Voorgesteld wordt deze termijn terug te brengen naar 3 jaar.
Daarnaast wordt eveneens voorgesteld de renteaftrek uit te breiden over meegefinancierde kosten voor de verkrijging van een hypotheek, zodat zowel starters als doorstromers op de woningmarkt gelijk worden behandeld.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel