Aanpassing pre-VPL rechten aan VPL-wetgeving later dan 2006

De belastingdienst keurt nu goed dat een dergelijke omzetting op een later tijdstip in het kader van de eenmalige toepassing van het overgangsrecht (artikelen 38d, 38e en 38f Wet LB) toch kan worden uitgegaan van de hiervoor opgenomen fiscale rekenregels.

Voor het omzetten en herrekenen van de opgebouwde pensioenaanspraken naar het regime van respectievelijk de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) per 1 januari 2014 dan wel het regime van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (Witteveen 2015) per 1 januari 2015, moet de herrekening plaatsvinden op basis van bovengenoemde commerciële grondslagen.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel